Forbundet for transpersoner Norge

Hjemmeside     Aktiviteter      Nettfelleskap      Logg inn for chat!      Søk i forum Søk
|  Smånytt  |  Profilerte transer  |  FTPN  |  Stensveens hjørne  |  Fakta og samfunn  |  For media  |  LIM-arbeidet   |RSS-Feed

Brosjyrer fra FTPN

IllustrasjonFTPN produserer (og oppdaterer) brosjyrer for skoler, helsestasjoner, legekontor og ellers hvor det er et ønske om å bidra med informasjon om det å være trans. Målgruppene er elever, foresatte, sykepleiere, leger, helsesøstre, transer og alle som på en eller annen måte lurer på hva det er å være trans - uansett hvordan den enkelte opplever seg selv; alt fra å kle seg på en måte som utfordrer samfunnets forventninger til kjønn og klesuttrykk, og til hvordan vår kjønnsidentitet er i forhold til tildelt kjønn ved fødselen.

Første brosjyre i denne serien er "Absolutt normal!" med informasjon om det å være trans, og kontaktinformasjon til FTPN og Stensveen ressurssenter. Det er et mål at denne og andre brosjyrer skal finnes der folk finner det naturlig å finne opplysning om slike tema. Bestill gjerne en brosjyre gjennom post@ftpn.no, og kom gjerne med ønsker og forslag om andre brosjyrer og opplysningsmateriell.

FTPN

Forløperen til "Forbundet for transpersoner Norge" (FTPN) ble stiftet i 1966 som FPE-NE, og var en del av en nordisk organisasjon.  I dag finnes det nasjonale foreninger i alle de skandinaviske landene. Inntil 17. mars 2007 het den norske foreningen FPE Norge, der FPE stod for "Full Personal Expression". , Foreningen for transpersoner Norge ble i april 2014 ble gjort om til et forbund, med flere aktive lokallag og sterk vekst.
     Bli medlem
Arrangement
Styret
Vedtekter
Formålsparagrafer

FTPN er en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner. Dette er personer som ønsker å være eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man er blitt tillagt ved fødselen, og personer med en annen kjønnsidentitet enn det som samfunnet har antatt ved fødselen. Det finnes transpersoner av alle legninger. Foreningens formål er todelt: 

På den ene siden å samle transpersoner i en slagkraftig organisasjon, som samarbeider med politiske partier, offentlige myndigheter og private foretak for å bedre den måten samfunnet tar vare på transpersoner som gruppe.

På den andre siden å bidra med støtte til personlig utvikling for at den enkelte skal komme i bedre harmoni med seg selv og sine omgivelser. FTPN skal bidra til at transer skal kunne  gjennom kontakt med andre innenfor trygge sosiale rammer.

FTPN har i dag medlemmer fra alle sosiale lag, kvinner og menn, ofte også deres partnere. Vi har støttemedlemmer som selv ikke er transpersoner. FTPN kan formidle rådgivning og hjelp til å løse familie- og/eller sosiale utfordringer. For å bedre forståelsen for transpersoners situasjon, bidrar FTPN til å spre informasjon om det å være transperson til offentligheten. Foreningen arbeider spesielt med å spre informasjon til skoler, arbeidsplasser og til ansatte i helsevesenet. På denne måten vil vi skape tryggere rammer for den enkelte samt bidra aktivt til å hindre diskriminering.

Foreningen har et nært samarbeid med Stensveen Ressurssenter. Fra 2013 har dette resultert i et lavterskeltilbud til transpersoner over hele landet.
Les mer...

Strategiplan 2010-2015

Den grunnleggende strategiplanen for foreningens virksomhet. er fra 2010, og har i utgangspunktet en horisont på 5 år, med årlige justeringer i forbindelse med årsmøtene. Les dokumentet her: 2010-03-24_171331_Strategiplan_for_FTPN_2010.pdf  …  [Les mer...]


Les mer...

Arrangementer

FTPN arrangerer og formidler kontakt om flere møter, treff og reiser for medlemmene. De mest populære aktivitetene er: Fredagstreffene ute på byen i Oslo Lokallagsmøter i flere byerMedlemsmøter i private lokaler Hotell-weekender Sa…  [Les mer...]Information in English

Welcome to FTPN!   The FTPN is the Norwegian Associan of Transgenders Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE …  [Les mer...]


Les mer...

Bli medlem

Du kan lese mer om hva vi gjør på hele dette nettstedet.  Vi vil trekke frem både vårt politiske arbeide og våre hyggelige møter og arrangement, og minne på at et av formålene med foreningen er at vi skal kunne treffes fritt i trygge omgivelser.…  [Les mer...]


Les mer...

Styret og utvalg i FTPN

Her finner du en oversikt over medlemmer i styret og utvalg valgt på årsmøtet 2013. Styret 2014-2015: Styremedlemmer: Thea GjestlandElisabeth L. Arna H. R. Peter U. Trude H.Leder er Thomas Thea Kathrine Gjestland, som ønsker å …  [Les mer...]Vedtekter

VEDTEKTER Revidert på årsmøtet 5. april 2014§1. Navn og Formål1.1 Forbundet for Transpersoner i Norge med initialene FTPN er organisasjonens navn.1.2 FTPN er et landsdekkende forbund.1.3 FTPN skal arbeide aktivt for å påvirke politiske beslutnin…  [Les mer...]


Les mer...

Venn, kollega, kjæreste eller ektemake?

En forening som vår vil naturlig nok fremstå som et sted for den som er transe selv. Men vi ønsker også å være en forening som gir noe for den som enten er kjæreste, ektefelle, samboer, venn eller kollega til en transe. Det er ikke alltid like greit …  [Les mer...]Formålsparagrafer

FTP-Norges formål skal være: å gi medlemmene muligheter til fritt å uttrykke sin personlighet uten hensyn til den kjønnsrolle en er tildelt av samfunnet. å skape rammer i foreningsregi hvor medlemmene kan møtes fritt, trygt og anonymt. så vidt mul…  [Les mer...]

Bla gjennom alle...
 Aktiviteter

«  26. november 2014  »

mationtofr
     12
3*45*6789
10*111213141516
17*1819*20***21*22*23*
24*2526*27282930

 Aktiviteter
26.11.2014 (**Krever innlogging**)
01.12.2014 (**Krever innlogging**)
03.12.2014 (**Krever innlogging**)
08.12.2014 (**Krever innlogging**)
10.12.2014 (**Krever innlogging**)
15.12.2014 (**Krever innlogging**)
17.12.2014 (**Krever innlogging**)

Webmaster webmaster@ftpn.no
FTP Norge - Organisasjonsnr 984204604
Postboks 6369 Etterstad
0604 Oslo
Tlf 932 07921 - E-post post@ftpn.no

airjordan burberry chanel chloe gucci iwc newbalance Omega soccer timberland ugg vuitton