Er det greit å kle seg i et annet kjønnsuttrykk en det andre ønsker at jeg skal gjøre? Hva betyr transperson? Hvem kan jeg henvende meg til for å få hjelp? Spørsmålene er mange, og FTPN ønsker å hjelpe alle som har spørsmål rundt kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet osv. gjennom å forklare ulike begrep, og ved å komme med tips og råd om hvordan du kan gå fram for å leve bedre selv med slike egenskaper, eller støtte noen andre som trenger det.