Bergen: Møte hos FTPN

 

 

Møteplan FTPN Hordaland høsten 2017.

torsdag 21. september

torsdag 19. oktober

torsdag 23. november

torsdag 14. desember

Sted: "Batteriet", Kong Oscars gate nr. 7.

Tidspunkt fra kl. 19.30 til 22.00

Vi åpner lokalene kl. 19.00 og stenger senest kl. 22.30

Januar 2018 blir det sannsynligvis møte i nye lokaler.

"Batteriet" er det Kirkens bymisjon som står bak.

Vi får låne lokalet gratis av dem. De synes arbeidet vi gjør er viktig.

Det er vi jo veldig takknemlig for.

Vi har hatt besøk av folk som kommer flere landsdeler i Norge og fra Syria og Spania.

Alle med sin unike historie.

Det er både nyttig å lærerikt og samles slik. Ikke minst blir man bedre kjent

med seg selv ved å snakke med andre om disse tema i en trygg og aksepterende

ramme.

Det er jo fint om du er med i FTPN Norge, men det er ikke nødvendig for å

delta på møtene.

Velkommen til møte.

Vennlig hilsen

Tone