Hvem kan jeg henvende meg til for å få svar på spørsmål om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk? FTPN ønsker å hjelpe alle som har spørsmål rundt kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet osv. ved å komme med tips og råd om hvordan du bruke slike egenskaper best mulig, eller støtte andre til å gjøre det. FTPN har kontakttelefon, websider (disse :-) med chat, forum, kontor (Oslo), lokallag (Oslo/Bergen/Trondheim/Stavanger/Kristiansand) mv. Ta kontakt - vi vil gjerne hjelpe!