Forløperen til "Forbundet for transpersoner Norge" (FTPN) ble stiftet i 1966 som FPE-NE (Freedom of personal expression, Northern Europe), og var en del av en nordeuropeisk og senere nordisk organisasjon.  I dag finnes det nasjonale forbund og foreninger i alle de skandinaviske landene. Inntil 17. mars 2007 het den norske foreningen FPE Norge, der FPE stod for "Freedom of Personal Expression". Foreningen for transpersoner Norge ble i april 2014 ble gjort om til Forbundet for transpersoner i Norge, FTPN, med flere aktive lokallag og sterk vekst.

FTPN er en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner. Dette er personer som ønsker å være eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man er blitt tillagt ved fødselen, og personer med en annen kjønnsidentitet enn det som samfunnet har antatt ved fødselen.Det finnes transpersoner av alle legninger. 

Forbundets formål er todelt: På den ene siden å samle transpersoner i en slagkraftig organisasjon, som samarbeider med politiske partier, offentlige myndigheter og private foretak for å bedre den måten samfunnet tar vare på transpersoner som gruppe. På den andre siden er formålet å bidra med støtte til personlig utvikling for at den enkelte skal komme i bedre harmoni med seg selv og sine omgivelser.

FTPN skal bidra til at transer skal kunne  gjennom kontakt med andre innenfor trygge sosiale rammer. FTPN har i dag medlemmer fra alle sosiale lag, kvinner og menn, ofte også deres partnere. Vi har også støttemedlemmer som selv ikke er transpersoner.

FTPN kan formidle rådgivning og hjelp til å løse familie- og/eller sosiale utfordringer. For å bedre forståelsen for transpersoners situasjon, bidrar FTPN til å spre informasjon om det å være transperson til offentligheten. Forbundet arbeider spesielt med å spre informasjon til skoler, arbeidsplasser og til ansatte i helsevesenet. På denne måten vil vi skape tryggere rammer for den enkelte samt bidra aktivt til å hindre diskriminering. Forbundet har et nært samarbeid med Stensveen Ressurssenter. Fra 2013 har dette resultert i et lavterskeltilbud til transpersoner over hele landet.

Arrangementer

FTPN arrangerer og formidler kontakt om flere møter, treff og reiser for medlemmene. De mest populære aktivitetene er:

  • Fredagstreffene i FTPNs lokaler i Nordal Bruns gate 22B (NB22)
  • Lokallagsmøter i flere byer
  • Medlemsmøter i private lokaler
  • Hotell-weekender
  • Stensveen Ressurssenter arrangerer kurs og sosiale hendelser, som f.eks "bli trygg i eget uttrykk", kurs i det å utvikle transsiden i en familiesammenheng, sommertreff og jule-weekend. Disse treffene er selvfølgelig åpne for oss i FTPN, og for en del av dem er vi med som arrangør. For mere info om Stensveens arrangementer kan dere finne på Stensveens hjemmesider.
  • Samarbeidsarrangement med LLH, HBRS, Skeiv verden, Skeiv ungdom, Gender Blender og andre
  • Treff hos Kaja i Stavern
  • Treffene i Båstad som er åpne for oss i FTP-Norge og arrangeres av Båstadgruppen som har medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige 
  • Og mye mer - bli med som bruker (og medlem for å få vite alt!) på web og Facebook. 

Du kan se hva som er på gang i kalenderen eller forumene.