Kickoff på Batteriet.

Batteriet er det nye steder for møter i FTPN. Bli med på Kick-offmøte 25.januar. Alle medlemmer er velkomne.

FTPN har flyttet arrangementer som Mangfoldskafe, pårørendetreff og årsmøte til Batteriets lokaler i Fredensborgveien 24A.

Den 25. januar holder Batteriet Kick-off hvor alle organisasjoner kan møtes og presentere seg selv. FTPN er invitert og hvis noen av våre medlemmer ønsker å komme er alle hjertelig velkomne. Det er et fantastisk sted, og jeg er sikker på at det blir lærerikt.

Batteriet skriver på sine nettsider bl. annet:

Vi er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.

Vi arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.

Les mer under /www.batteriet.no/om-batteriet/