Nytt år - nye møtepunkt - ny adresse

Hei alle!

Et nytt og ubrukt år venter på oss. En av de viktigste tiltakene vi i FTPN kan gjennomføre er de sosiale møtepunktene. I 2018 skal vi ha flere sosiale tiltak, på flere steder i landet. 
Mangfoldskafé vil derfor bli å finne i Oslo, Kapp på Toten, Bergen og vi vil også forsøke å få til et tilbud i Nord-Norge.
Trondheim og Kristiansand er også interessante steder. Hva med et tilbud i din by/bygd/kommune? På Romerike er man allerede i gang å planlegge et slikt tilbud.

For å klare et så bredt tilbud i et lite forbund vil vi gjøre en liten endring. Alle våre tilbud vil ha en egenandel som gjenspeiler verdien av tilbudet. Målet er at de mindre tilbudene som kafé skal stå på egne ben. Noen ganger betales denne direkte til møteverten med Vipps eller kontanter. Andre ganger betales den til hovedstyret.

Vi flytter! Hovedkontoret i Oslo blir flyttet. Sosiale tiltak som mangfoldskafé og årsmøte vil finne sted på Batteriet i Oslo, Fredensborgveien 24A. Kontoradresse er ikke endelig avklart, men det skal fortsatt være en fast dag med mulighet for å møte forbundssekretæren.