FTPN kontaktes via epost til dagligleder@ftpn.no, og på tlf. 456 90900.

Se også pressemeldingene som følger her, nyhetsoppslagene, FTPNs Facebook-side og åpen Facebookgruppe for transer.

 

 

PRESSEMELDING - SELVVALGT KJØNN

Selvvalgt juridisk kjønn – en menneskerett!

La John Jeanette få bli den kvinnen hun ønsker å være!

Forbundet for transpersoner i Norge, FTPN, støtter Amnesty International sin kampanje for at John Jeanette Remø selv skal få velge juridisk kjønn. John Jeanette er transperson. Hun lever som kvinne, men i alle offentlige papirer er John Jeanette oppført som mann. Dette er en uholdbar situasjon for henne og hun har derfor søkt staten om å få endret sitt juridiske kjønn til kvinne.  Den Norske stat, ved helseminister Bent Høie, sier bestemt nei og henviser til kravet om at man må ha fått diagnosen F 64.0 som betyr at angjeldende person er ’transseksuell’ , med derpå følgende kirurgiske inngrep - som hovedsakelig betyr sterilisering og kastrasjon. Uten å være diagnostisert - og sterilisert, kan ikke det offisielle Norge godkjenne en endring av personens kjønn. Men John Jeanette er ikke transseksuell. John Jeanette har ingen ønsker om, eller behov for, noen alvorlige kirurgiske inngrep for å bli den kvinnen hun alltid har følt seg som.

Etter at staten avslo søknaden har John Jeanette klaget saken inn for Likestillingsombudet. Det ventes at saken vil gå videre til Helsedepartementet. Helseministeren selv har så langt bare henvist til en utredning som skal komme i januar 2015, utarbeidet av en ekspertgruppe med mandat til å vurdere hele det transpolitiske området. Anbefalinger fra denne utredningen vil så igjen bli sendt på høring før politiske avgjørelser kan tas. FTPN er av den oppfatning at John Jeanette ikke skal måtte vente år og dag på noe så grunnleggende som retten til å velge sitt juridisk kjønn.

Argentina har for lengst vedtatt loven som sikrer alle transpersoner rett til selv å velge det kjønn man føler tilhørighet til, uten diagnostisering eller irreversibel sterilisering.  Og nylig vedtok Danmark en tilsvarende lov. I Sverige er et lignende lovforslag forventet å bli vedtatt i løpet av året,  mens Norge ligger på Amnestys svarteliste. Norge, landet som fremhever seg selv i enhver internasjonal sammenheng hva gjelder menneskeretter, har med andre ord en lovgivning på dette feltet som tilhører den mørkeste fortid.

Norge skal i løpet av få år innføre nye personnumre. FTPN vil arbeide for at de nye personnumrene skal bli kjønnsnøytrale. Det er fullstendig uvesentlig å opplyse om man er mann eller kvinne for å bestille en flybillett, en ferjebillett – eller et hotellopphold. I  det moderne Norge, som verdsetter mangfold på alle plan i samfunnet,  skal juridisk kjønn være i samsvar med det kjønn og det kjønnsuttrykk den enkelte føler er riktig. Dette er ikke et spørsmål som er avhengig av regjeringssammensetning, politisk tilhørighet eller stortings-flertall. Dette er en soleklar menneskerett. En menneskerett som er helt i tråd med den europeiske menneskerettsdomstolen.  

Forbundet for Transpersoner i Norge, FTPN,  er derfor glad for at Amnesty nå har startet denne kampanjen for nettopp å sette søkelyset på Norges håndtering av transpersoners rettigheter – eller mangel på sådanne. Staten skal ikke bestemme hvem du er. Det er det du selv som skal bestemme.

Forbundet for transpersoner i Norge

v/styret

 

kontakt: styreleder Jan Elisabeth Lindvik, epost: leder@ftpn.no