Regnbuetelefonen

Regnbuetelefonen

 

Regnbuetelefonen er et telefonvenntilbud for de som ønsker seg en person å prate med en
til to ganger i uka over telefon. Tilbudet er hovedsakelig rettet mot LHBTIQ+ personer, men
også folk utenfor hovedmålgruppen kan dra nytte av Regnbuetelefonen.

Regnbuetelefonen lanseres av Skeive Venner som består av fem samarbeidende
organisasjoner:

  •  FRI Oslo og Viken
  •  Skeiv Verden
  •  Bamseklubben
  •  Forbundet for Transpersoner i Norge
  •  HivNorge

Vanligvis tilbyr vi i Skeive Venner møteplasser og aktiviteter for lhbtiq- mennesker og mennesker som lever med hiv. Vi vet at mange av våre medlemmer av ulike årsaker ikke har mulighet til å benytte våre møteplasser og aktiviteter.

 

Koronapandemien har også påvirket  vår kapasitet til å organisere gruppeaktiviteter, noe som gjør at enda flere av våre medlemmer ikke kan benytte våre tilbud. Dette er viktige sosiale tilbud der personer kan delta i sine respektive  minoritetsbekreftede sosiale miljø og være komfortable nok med å være seg selv, samtidig som de har mulighet til å møte andre som har lignende erfaringer og opplevelser. Vi i skeive venner har jobbet lenge med å prøve å løse vår felles utfordring og er nå klare til å lansere Regnbuetelefonen.

 

Formålet med Regnbuetelefonen er å kunne bidra til å opprettholde sosial kontakt på en smittevernhensiktsmessig måte, samtidig som vi motkjemper ensomhet og sosial isolasjon.

 

I praksis vil vi rekruttere frivillige til å være telefonvenner. Alle som benytter seg av tilbud vil få en fast frivillig telefonvenn som ringer 1-2 ganger i uken. Eller slik dere blir enige om.

 

Styret i FTPN arbeider nå med å få på plass tilbudet. Vi kommer tilbake med flere opplysninger fortløpende.  Vi kontakter medlemmene utover høsten for å få innsikt i deres behov og ønsker.

Send