EU begrenser bruk av opplysninger om kjønn

FTPN/ desember 12, 2014/ Fra andre medier, Politikk og samfunn/ 0 kommentarer

Dette melder bl.a. Dagens Næringsliv (DN, 21.10.2014). Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier i følge DN at norske lover tidligst vil få inn disse bestemmelsene i 2016. 
Alvorlige brudd på loven vil kunne straffes med bøter inntil 5 prosent av selskapenes globale omsetning ifølge DN, noe som betyr at berørte selskap og offentlig virksomhet bør starte arbeidet straks med å tilpasse sine interne rutiner og datasystemer til det kommende lovverket.

Leave a Comment