FTPN i møte med Helsedirektoratet

FTPN/ januar 31, 2015/ Melding fra FTPN, Politikk og samfunn/ 0 kommentarer

Helsedirektoratet (HD) sendte oss en melding der de informerte om at de "… holder for tiden på med en gjennomgang av behandlingstilbudet til transseksuelle og transpersoner, et oppdrag vi har fått av Helse- og omsorgsdepartementet. En viktig del av denne gjennomgangen er møter med alle de aktuelle miljøene både på pasient- og behandlingssiden. Som en viktig aktør vil vi gjerne invitere Foreningen for transpersoner til et møte…".
Unni og Reidun stilte til møte hos HD mandag 1.november 2010 kl 14.30. Styret hadde på forhånd hatt diskusjoner og kommet med innspill. Det var et meget positivt møte hvor HD stilte med fire personer (bl.a. Arild Johan Myrberg som var leder for utarbeidelse av LHBT planen i 2008). Møtet varte nesten til kl 17 og HD sa seg meget fornøyd med innspillene som kom og FTPN ble oppfordret til å supplere med innspill på e-post om vi følte behov for det.  
Resultatet av møtet ble drøfte på styremøte i FTPN 10.11.2010

Se også flere omtaler om dette emnet på våre nettsider, b.la. her…

Leave a Comment