Søker deltagere til forskningsprosjekt

FTPN/ februar 2, 2015/ Lett blanding/ 0 kommentarer

Å passere innebærer å bli oppfattet som det kjønn man presenterer seg som.
Deltagerne gjennomgår et intervju som varer omkring en time. Dine svar vil bli fullstendig anonymisert, slik at det ikke blir mulig for andre å identifisere deg. Du kan når som helst trekke deg fra prosjektet, uten at det får noen negative konsekvenser for deg.
Din deltagelse vil bli høyt verdsatt! Kontakt meg på e-post, så vil du få mer informasjon om prosjektet.

Vennlig hilsen
Silje-Håvard Bolstad
E-post: siljehavard@gmail.com

Leave a Comment