Intervju til forskning om trans og rettigheter!

FTPN/ april 16, 2015/ Fra samarbeidende organisasjoner, Politikk og samfunn/ 0 kommentarer

Anniken Sørlie ved institutt for offentlig rett, UiO søker kontakt med mennesker med kjønnstematikk for intervju med temaer som forhold til egen kropp og kjønnsidentitet, tanker om anerkjennelse, fornavn og juridisk kjønn/fødselsnummer, møte med helsevesenet, det å være forelder og rettslig status som forelder, i alderdom og liknende i forbindelse med et forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd og godkjent av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. Intervjuene brukes som grunnlag for å si noe om hvordan norsk praksis og lover og regler virker inn på hverdagen til transpersoner.   
Intervjuene anonymiseres, og brukes som grunnlag for å si noe om hvordan norsk praksis og lover og regler virker inn på hverdagen.
Deltakelse er frivillig og informantene kan når som helst trekke seg. Hvis noen skulle være interesserte i å delta, kan de ta kontakt med Anniken Sørli på mail anniken.sorlie@jus.uio.no eller på telefon 22 84 20 44.
Intervjuet kan være ansikt til ansikt, skriftlig gjennom sikkert nettskjema (TSD) eller brev/epost dersom du ønsker å være anonyme overfor Anniken Sørlis og hennes prosjekt. FTPN v/ sekretar@ftpn.no kan videresende mail og evt. lenker. Sekretær inngår i Styret i FTPN, og har taushetsplikt.
Prosjektet analyserer og vurderer både praktisert og gjeldende rett i lys av den enkeltes hverdag og ønsker derfor å samle livshistorier fra livets mange ulike deler for å synliggjøre hvordan retten virker. Anniken Sørli søker særlig personer som har barn, og eldre personer.
Deltakelse er frivillig og du som informant kan når som helst trekke deg. Hvis noen skulle være interesserte i å delta, kan de ta kontakt direkte på mail anniken.sorlie@jus.uio.no, på telefon 22 84 20 44 eller via sekretar@ftpn.no

På forhånd tusen takk!

Vennlig hilsen
Anniken Sørlie
PhD CandidateDepartment of Public and International Law, University of Oslo
http://www.jus.uio.no/ior/english/research/projects/transgender/index.htm

Adresse: 
Institutt for offentlig rett, UiOAnniken SørliePostboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Leave a Comment