KJÆRE MEDLEMMER – og andre transvenner

elisabethl/ august 4, 2015/ FTPN mener, Melding fra FTPN/ 0 kommentarer

Er akkurat kommet hjem fra Stockholm Pride. En fantastisk opplevelse! Aldri sett så mange mennesker i gatene noen gang som under lørdagens parade! Tall fra politiet sier at det var nærmere 600 000 tilskuere langs ruten! Og mer enn 60 000 i selve paraden. Det var spesielt. Helt spesielt. Fredagen var det en del riktig gode debatter på Pride House, hvor jeg fikk anledning til å delta. Det ble selvsagt tid til  flere samarbeidsmøter med vår svenske søsterorganisasjon FPES. De er også 50 år neste år, siden begge lands foreninger hadde utspring fra den samme foreningen: FPE-NE, så da er det virkelig aktuelt med et utvidet samarbeid for å markere dette.  I tillegg vil vi legge til rette for felles kontakt og innbydelser til gjensidige treff og arrangementer.

Det er ellers mye som skjer her hjemme ut over høsten. Viktigst blir selvsagt den nye loven om selvbestemt juridisk kjønn.  Interessant og spennende blir det å se hvor langt politikerne vil strekke seg i forhold til de forslagene som ekspertgruppa kom med om behandlingstilbudet for transpersoner. Høringsfristen er 15 november i år. FTPN vil komme med sine innspill til høringen i god tid før denne datoen. En annen viktig sak blir å fortsette arbeidet for et tredje alternativ i pass og ID-papirer. FTPN har allerede sendt forespørsler til alle ungdomspartiene om deres holdning i saken og vil fortsette med moderpartiene nå i høst, før valget.

Som dere vet så har vi sluttet med ”åpent kontor” på onsdagene. Det var veldig hyggelig at folk kom innom, men samtidig så reduserte det den reelle arbeidstiden til daglig leder ganske betraktelig. Man ble kafévert i stedet for å få unna kontorarbeid.  Det var også vanskelig å beregne hvor mange som kom innom i forhold til det å kunne fastsette programmer for disse kveldene.  Så i stedet satser vi på et mer offensivt program for høsten. Programmet vil bli lagt ut i løpet av kort tid.  Du vil finne det under ”Kalender” på hjemmesiden. Vi ønsker også å gjenopplive de gamle ”Saga-weekendene”. Dato er ikke satt, men det blir mest sannsynlig i september/oktober.

Jeg nevnte så vidt jubileet. Denne høsten må nemlig også brukes til forberedelsene til 50-års jubileet. Vi ønsker å gi ut en jubileumsbok. I den forbindelse er det viktig at våre medlemmer kommer på banen med historier og bilder fra ”før”. Et av høstens møter vil bli benyttet til samtaler rundt det å være trans fra 1966 og til i dag. Ikke mange har vært med siden den gangen, likevel er det mange som har lang fartstid i FTPN – eller FPE-NE, som det het tidligere. Vi har inngått samarbeidsavtale med ”Skeivt Arkiv” ved Universitetet i Bergen hvor vi skal dele med dem de bilder og historier vi klarer å samle sammen fra våre egne arkiver og fra våre medlemmer – og andre kilder. Vi får dermed tilgang til materiale også fra dem. Det er viktig at alle slutter opp om dette slik at vi kan presentere et riktig jubileumsskriv i 2016. Mer om dette senere. Men husk å lete i skuffer og skap etter bilder, klær, gjenstander, hva som helst som kan bidra til å fortelle den skjulte historien om vårt Forbund.

Med disse ordene ønsker FTPN alle sine medlemmer en god ettersommer –
og velkommen til en aktiv transehøst!

JE 

Leave a Comment