God jul til alle!

elisabethl/ desember 17, 2015/ FTPN mener, Melding fra FTPN/ 0 kommentarer

Det har vært en travel høst for styret i FTPN. Mange saker av politisk karakter har krevd vår oppmerksomhet, men vi har også rettet vår oppmerksomhet mot endel andre saker overfor politikerne. Øverst på sakskartet står selvsagt kravet om selvvalgt juridisk kjønn. Her ble vårt høringssvar overlevert Helsedirektoratet 15 november. Det samme gjaldt høringen om endringer i helsetilbudet til transpersoner. I tilligg har vi krevd endringer i hatkrim-lovgivningen hvor vi ønsker at også kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skal omfattes av lovverket. Videre har vi oppmerksomheten rettet mot den nye felles diskrimineringsloven samt regjeringens nye langtidsplan for tiltak på LHBT-feltet. Slik sett blir 2016 også et travelt år for forbundet. Intet er bedre enn det da det betyr at vi er tatt på alvor av våre politiske myndigheter i saker som er relatert til transpersoners levekår, både sosialt og helsemessig. 
2016 blir et viktig år. Jubileumsåret. FTPN er 50 år i 2016. Dette skal selvsagt markeres. Se eget innlegg om dette. Vi håper så mange som mulig vil benytte året til å delta i markeringene. Vi planlegger markeringer i flere byer – ikke bare Oslo. Så det er bare å følge med. Kom ut – kom fram. Jo flere som er synlige jo lettere blir det å drive forbundet!
Med disse ordene vil jeg på vegne av styret få ønske dere alle en riktig god jul og et fremgangsrikt og jublende 2016! 
Gode ønsker fra
Jan Elisabet
leder FTPN

Leave a Comment