INNFØR EN ALTERNATIV KJØNNSKATEGORI NÅ!

FTPN/ februar 18, 2017/ Fra samarbeidende organisasjoner, Melding fra FTPN, Politikk og samfunn/ 0 kommentarer

 
                    Innfør et reelt kjønnsalternativ nå.
                         Norge trenger et juridisk alternativ til mann og kvinne.
 
Fra 1 juli i 2016 ble det lov å endre juridisk kjønn i Norge. Hittil har nærmere 500 personer endret sitt juridiske kjønn. Loven har bakgrunn i at det skal være en menneskerett å kunne uttrykke og få annerkjennelse for sin kjønnsidentitet. I dag har vi to juridiske kjønn å velge mellom, men det finnes mennesker som ikke ønsker å identifisere seg som hverken kvinne eller mann.  I dag står disse menneskene uten et juridisk alternativ for en  korrekt identifisering.
Den nye loven om endring av juridisk kjønn legger til grunn at juridisk kjønn handler om hvordan den enkelte person ser på seg selv og føler seg. Rettigheter og plikter som er knyttet opp mot spesifikke kropper, for eksempel kropper som kan være gravide, følger kroppen. Det juridiske kjønnet, som er synlig i blant annet identifikasjonspapirer, følger identiteten.
Forbundet for Transpersoner i Norge (FTPN), FRI, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden har lenge arbeidet for en tredje kategori, et reelt alternativ til tokjønnsmodellen vi i dag har. Det er viktig at mennesker selv får velge om de ønsker å registrere seg som et alternativ til kvinne og mann. Mange av de landene som allerede har juridiske alternativer til kvinne og mann bruker bokstaven X for å markere det i pass og på ID-kort. Det kan være et naturlig valg også for Norge å slutte seg til bruk av den samme markøren.
 
Vi hilser velkommen at mange av de politiske partiene nå ser ut til å være klare for å innføre en alternativ juridisk kjønnskategori i Norge, og håper flere slutter seg til.  
Vi er tilgjengelig for alle spørsmål og innspill.
 
 
 
  Jan Elisabeth Lindvik                                                                       Ingvild Endestad
Leder Forbundet for transpersoner i Norge              Leder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold                     

 
   Pernille Sivertsen                                                                      Susanne Demou Øvergaard
Leder Skeiv Ungdom                                                              Generalsekretær Skeiv Verden


 

 
 

Leave a Comment