BØKER TIL INFORMASJON OG ETTERTANKE

BØKER TIL INFORMASJON OG ETTERTANKE

Marion Arntzsen fra Stensveen Ressurssenter har nylig kommet med ny bok: "Så falt brikkene på plass"
Hensikten med denne boka er å formidle kunnskap om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for på den måten å bidra til større åpenhet og medmenneskelighet hos oss alle. Det skjer gjennom svært personlige livshistorier. Enkelte forteller om den vanskelige tiden på barneskolen, andre forteller hvordan det er å bli mor og senere i livet å bli mann. De forteller om sorg og kjærlighet, hvordan det oppleves egentlig å være gutt når jentekroppen kommer i puberteten med bryster og menstruasjon.
 
Kanskje tror du at det ikke kan være så vanskelig å være gutt født som jente. Det er jo bare å kle seg maskulint? De modige menneskene du kan lese om i denne boken, kan fortelle at det skal langt mer til før brikkene faller på plass og man kan bli trygg i sin egentlige kjønnsidentitet – trygg i eget uttrykk.
Bøkene kan bestilles hos Fagbokforlaget – eller direkte gjennom stensveen@bbnett.no

Send