FTPN I HØRING I STORTINGET.

FTPN I HØRING I STORTINGET.

Torsdag 28 april ble enda en merkedag for FTPN og framdriften av lovproposisjon 74 L, som vil gi oss transpersoner retten til selv å bestemme vårt juridiske kjønn. Da var det høring i Stortinget. FTPN framførte sine kommentarer til Helse- og Omsorgs-komiteen. Fantastisk å oppleve at enigheten var stor blant alle organisasjonene under høringen. Nå skal komiteen behandle lovproposisjonen før den går til Stortinget. Der skal den gjennomgå to behandlinger før den oversendes Kongen som sanksjonerer den til endelig lov. Det antas at politikerne skal kunne nå dette i løpet av mai måned.
Det er fantastisk: Det offentlige Norge lar det enkelte menneske selv bestemme hvem han eller hun er!
Foreløpig kan man velge mellom mann og kvinne. Dette vil gi forbedret livskvalitet for mange transpersoner. Kanskje til og med et nytt liv. Men det er mange av oss som ikke passer inn i de to binære kjønnskategoriene. På sikt vil derfor også ha med et alternativ – ofte benevnt som det "tredje kjønn". I praksis vil det gi en "X" i pass og ID-papirer. Det er gryende gehør for denne saken i det offentlige Norge, så FTPN vil intensivere arbeidet mot dette målet.
Men foreløpig sier vi: Gratulerer med dagen til oss alle! Og vi sender våre største gratulasjonsklemmer til John Jeanette som har gått bresjen for dette i mange år!

Send