ENDRING AV JURIDISK KJØNN – EN VEILEDNING

ENDRING AV JURIDISK KJØNN – EN VEILEDNING

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning for deg som ønsker å endre ditt juridiske kjønn. Vedlagte link vil fortelle alt om fremgangsmåten og tiden man kan forvente at det vil ta før alt er ok med din nye identitet i det kjønnet du alltid har ønsket å være.
Vi i FTPN ønsker alle til lykke med den nye loven og håper mange vil benytte seg av dette tilbudet som vil være et fantastisk hjelpemiddel for oss transpersoner!

Send