Nytt lokallag for FTPN på Romerike.

Nytt lokallag for FTPN på Romerike.

Melding fra Eirik Elin Stillingen. FTPN takker ydmykt for initiativet. 
Ta gjerne kontakt med Eirik Elin . Se link helt nederst.
Oppstart av lokallag for FTPN på Romerike
«Jeg har et forsett for 2018, og det er å få etablert et lokallag her i distriktet. Forbundet for transpersoner trenger flere lokallag, også utenfor de største byene, med et tilbud tilpasset medlemmene. Vi har mange medlemmer bosatt på Romerike, eller som arbeider her. Det hadde vært så gøy å hatt aktiviteter rundt om i distriktet», sier Eirik Elin Stillingen, som har tatt initiativ til lokallaget. 
Elin har vært åpen om at hun er en transperson i snart halvannet år. «Det har gitt meg stor glede å kunne være åpen om det, og sakte venner verden seg til det, og jeg også. Samtidig vet jeg ganske mye om å sitte i det berømte skapet også. Vet mye om å tro man er alene om at tildelt kjønn ikke nødvendigvis er innenfor det man ønsker. Jeg vet hva det koster av mot å komme ut, og hvor utrolig viktig det er å ha miljøet å støtte seg på i en kom ut-prosess, eller for den del å holde ut tilværelsen i skapet.» 
Elin har vært medlem i FTPN i 20 år, og har sittet i hovedstyret i flere år tidligere. Hun bor i Fet kommune, i bygda Gan. Lokallaget skal være for hele Romerike, men aktivitetene er åpne for alle medlemmer i Forbundet. 
Elin har gjort seg noen tanker om ideer og visjoner for lokallaget:
– Gjennomføre mangfoldskafeer på flere steder på Romerike. 
– Gjøre det synlig at transpersoner finnes, også på Romerike. I forbindelse med oppstarten tar Elin jobben med å være frontmann/kvinne i forhold til media. 
– Det skal være helt OK å delta for de som ikke er åpne om at de er transpersoner. 
– Vi skal spesielt ønske kvinne til mann-transpersoner spesielt velkommen, vi skal ha et tilbud for gutta også. 
– Påvirke kommunene på Romerike sine handlingsplaner om 
LHBT, spesielt for det som handler om transpersoner.
«Ellers ser jeg for meg et slikt miljø som var, og er, så viktig for meg, et mangfoldig transmiljø og vennene våre, der vi støtter hverandre» sier Elin. 
Ta kontakt med Elin på PM på forumet på hjemmesiden dersom du bor på Romerike, og kan være interessert i å få til dette. Hun kan også kontaktes på Facebook. Tidlig neste år vil det bli arrangert en idedugnad og det vil bli nedsatt et interimstyre.
Ta kontakt her https://www.facebook.com/eirik.stillingen?ref=br_rs

Send