FTPN.no

Nødvendige oppgraderinger.

Vi driver og gjør noen nødvendige oppgraderinger på hjemmesiden. Vi er snart tilbake.

Kontaktinformasjon:

Styret kontaktes gjennom post@ftpn.no.

Trøndelag: Kristin, kontaktes via midt_norge@ftpn.no  .

Hordaland: Trude H, kontaktes via hordaland@ftpn.no  .

Møre med omegn: Carla T., kontaktes via nordmore@ftpn.no  .

Oslo: Avdelingen kontaktes via oslo@ftpn.no  .

Romerike: Avdelingen kontaktes via eirik@splattbiblioteket.org