Årsmøte FTPN 13.mars 2021

Årsmøte FTPN 13.mars 2021

Invitasjon til årsmøte i Forbundet for transpersoner i Norge 13 Mars 2021
Kjære medlem av FTPN!
Hjertelig velkommen til årsmøtet – forbundets høyeste organ. Du velger selv hvilket kjønnsuttrykk du vil komme i.

Det betyr at de som kommer på årsmøtet, og som har et gyldig (betalt) medlemskap, er med og bestemmer hvordan FTPN skal jobbe framover.

Det tas forbehold om møtet må utsettes pga Covid 19.

Årsmøtet
Sted: ( Dette kommer vi tilbake til)
Tid: ( Dette kommer vi tilbake til)
Dagsorden for årsmøtet er:
a) Valg av ordstyrer og referent.
b) Valg av to personer som tellekorps og til å skrive under protokollen.
c) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
d) Godkjenning av årsmelding 2020.
e) Godkjenning av regnskap pr. 1.1.2021, med revisjonsberetning.
f) Fastsetting av normalkontingent.
g) Godkjenning av budsjett for 2021, og revisjon av budsjett for 2020.
h) Strategisk plan for 2021-2023.
i) Vedtektsendringer.
j) Innkomne forslag.
k) Valg av styret, valgkomité og revisor.
Etter den formelle delen av årsmøtet vil det bli et litt mer uformelt møte hvor det vil bli anledning til å ta opp ting som ikke hører hjemme i årsmøtet.
Sosialt:
Etter årsmøtet blir det en sosial del . Detaljer omkring dette kommer senere.

MVH

FTPN Forbundet for transpersoner i Norge

Send