Bedre lovbeskyttelse av transpersoner

Bedre lovbeskyttelse av transpersoner

Stortinget vedtok 3.11, bekreftet ved 2. og endelig votering 10.11, endringer i straffeloven som gir transpersoner bedre beskyttelse mot hatkriminalitet. Det var på *høy* tid !!

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79718

 

Saken vekker også oppsikt utenfor landets grenser.

 

https://www.openlynews.com/i/?id=a4f41865-1053-4698-a9b3-8fe2f21a38af

 

 

 

 

Send