Bidra i FTPN

Mange mennesker jobber hardt for å bedre levekårene for transpersoner i Norge. Du kan også være med å bidra! Man trenger ikke å være i styret for å bidra, det holder at du er interessert i å bidra med noe.

Fyll inn skjemaet og fortell oss hva du kan gjøre.
La oss sammen gjøre noe godt!