Den dagen jeg stod i veien for en viktig mann…

Den dagen jeg stod i veien for en viktig mann…

Etter at FTPN flyttet inn på Batteriet har vi fått ta del i et større fellesskap som jobber med problemstillinger innenfor fattigdom og utenforskap. Mange transpersoner kjenner på sosial isolering og diskriminering både sosialt og på arbeidsplass. Det er ingen tvil om at dette kan medføre utenforskap.

Batteriet inviterte FTPN, Spekteret og LIN (Likestilling Inkludering og Nettverk) til Stortinget for å treffe SVs representant fra Rogaland, Solfrid Lerbrekk. Spekteret representerer mennesker med Aspergers syndrom og høytfungerende autister, mens LIN jobber med tilrettelegging og integrering av innvandrere til Norge.
Alle tre organisasjoner jobber med sårbare mennesker som opplever ulike grader av diskriminering, manglende muligheter til å delta i samfunnet og isolering/utenforskap.

Vi ble tatt godt i mot av Anniken Gurijordet som viste oss rundt på Stortinget. Vi fikk også med oss at Stortinget ble satt, ettersom Solfrid Lerbrekk skulle møte opp der. I Stortinget er det nemlig møteplikt, men ikke plikt til å delta. Dette gjorde at hun kunne ha møte sammen med oss mens de andre representantene satt og hørte på innlegg om kommunesammenslåinger.

Takket være en rask spørrerunde på Facebook kunne jeg fortelle om hvordan transpersoner opplever diskriminering når de søker jobb, ubehag ved feilkjønning og feilnavning på arbeidsplassen, og sjåvinistiske holdninger med homofobi og transfobi. Det oppleves også som problematisk at toaletter fortsatt er kjønnede og at mange arbeidsgivere benytter folkeregistrert navn selv om man kanskje ønsker at de bruker et annet navn.
LIN presenterte sine problemstillinger knyttet til invandrere som stadig dyttes rundt i en slags malstrøm i NAV-systemet, og Spekteret fortalte om vanskeligheter med å få tilrettelegging.
Solfrid Lerbrekk lyttet og stilte gode spørsmål, det var ingen tvil om at hun var godt forberedt og kunnskapsrik på feltet. Vi var enige om at dette var et veldig godt møte. De tre organisasjonene har mye til felles og det er svært sannsynlig at vi kommer til å fortsette samarbeidet videre fremover. Man finner transpersoner blant invandrere og Aspergere, og man finner Aspergere blant invandrere, og utfordringene vi opplever er definitivt i stor grad sammenfallende.

Og hvem var det jeg stod i veien for? Hvis du følger med i politikken vet du sikkert hvem som regnes som en av de mektigste på grunn av sin spesielle posisjon…

Send