Ord og begreper

Crossdresser

Uttrykk som er sjelden i bruk i Norge. Se transperson, og transvestitt.

Dragking

Dame som kler seg i et ofte overdrevet mannsuttrykk, blant annet i sceneopptredener.

Dragqueen

Mann som kler seg i et ofte overdrevet kvinneuttrykk, blant annet i sceneopptredener.

Gender-queer

Gender-queer (“kjønnsskeiv”) er et uttrykk som noen ganger brukes av eller om personer som har eller uttrykker en kjønnsidentitet og/eller kjønnsrolle som ikke følger samfunnets tradisjonelle to-kjønnsmodell.

Hen

Kjønnsnøytralt personlig pronomen. Er godkjent av Språkrådet, som har funnet “hen” mer hensiktsmessig enn “hin” som har vært brukt noen år i ulike sammenhenger som personlig pronomen for de som føler seg som både kvinne og mann, eller som ønsker å bli betraktet som kjønnsløse eller et sted mellom kvinne og mann. I Sverige benyttes dette ordet som et generelt og ofte brukt kjønnsnøytrale pronomen.

Intersex

I utgangspunktet en medfødt fysisk tilstand, hvor kjønnsorganer er uklart dannet. Begrepet brukes også av noen av de som som kjønn oppfatter seg som mellom mann og kvinne.

Transperson

I utlandet (blant annet (Sverige og Tyskland) benyttes det engelske fremmedordet transgender. I Norge var det et ønske om å finne et norsk ord. Man oversatte derfor transgender til transkjønnet. 23. april 2005 skiftet Landsforeningen for transseksuelle navn til Landsforeningen for transkjønnete, og vedtok samtidig at den skulle bruke begrepet transkjønnet istedenfor transseksuell, fordi det handler om kjønnsidentitet og ikke seksualitet. Det oppstod dermed behov for å finne et nytt norsk ord som dekket begrepet transgender. Foreningen for Transpersoner Norge (FTP-N) gikk deretter i samråd med Språkrådet inn for begrepet transperson.[1] Dette begrepet er siden tatt i bruk av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og norske myndigheter.[2]

Omfatter alle kjønnsoverskridere uansett om det gjelder sosial kjønnsidentifikasjon, personlig kjønnsidentitet, ved å uttrykke seg gjennom å bryte de tradisjonelle kjønnsuttrykk (mann eller kvinne) eller på annen måte. Noen transpersoner opplever seg som hverken kvinne eller mann, eller også som begge deler; andre oppfatter seg som et tredje kjønn, mens noen overhodet ikke vil definere seg i noen kjønnskategori. Eksempler på transpersoner er transvestitter, crossdressere og dragkings/dragqueens, mens det er uenighet om transkjønnede og interseksuelle omfattes av betegnelsen. Harry Benjamin ressurssenter, en pasientorganisasjon for transseksuelle, har tatt avstand fra begrepet, og begrepet brukes ikke av behandlingsmiljøet for transseksuelle ved Rikshospitalet.

FTPN er den eldste organisasjonen som ivaretar transpersoners interesser i Norge.

Transvestitt

Ordet transvestitt kommer av trans- (overskridende) og vestis (klær), dvs. en person som kler seg i større eller mindre grad, i det som (av omgivelsene, og ofte, men ikke alltid av den som kler seg om) oppfattes som et annet kjønns klær. En transvestitt defineres ofte som en person som av og til ønsker å opptre som et annet kjønn uten at dette betyr at vedkommende nødvendigvis mistrives eller på noen annen måte har problemer med sin kjønnsidentitet. I stor grad erstattes denne betegnelsen av ordet transperson, se der.
Hvor mye og ofte en transvestitt kler seg i det ønskede kjønnsuttrykket varierer mye. Enkelte er transvestitter hver dag, og hele tiden (24 x 7), ved å ha ett eller flere klesplagg med evt. tilhørende sminke på seg, eller ved å gjøre en fullstendig omkledning. Internasjonalt benyttes ofte begrepet crossdresser om en person som kler seg i det annet kjønns ytre uttrykk.

Transvestitter finnes i alle sosiale lag av befolkningen, og av alle kjønn. Det er i dagens samfunn enklere for en kvinne å “transe” som mann, enn omvendt.

Det er oppleves ofte som en stor utfordring for vedkommende som transer at andre kan oppdage “hemmeligheten”. For disse menneskene foregår transingen ofte når man er alene hjemme, gjerne med alle gardiner trukket for. Dette står i kontrast til behovet for å bli anerkjent i det ønskede kjønnsuttrykket blant andre mennesker, for derigjennom å bli oppfattet og behandlet som det kjønn man kler seg om til.

Transvestitter kan være hetero- bifile- eller homofile, med tilnærmet den samme fordelingen som i resten av befolkningen. Det er med andre ord ikke noen automatikk i at en transvestitt er homofil, og det er langt fra slik at alle homofile automatisk må være transvestitter.

Transkjønnet

Tidligere også omtalt som transseksuell. En diagnose (F.64.0), som gir rett til kjønnsbekreftende behandling, dvs. at genitialiene og enkelte andre ytre kjønnskjennetegn kan bli tilpasset det kjønn vedkommende opplever å ha. Henvisning til endelig diagnose, og oppstart av behandlingsforløp starter som regel gjennom fastlegen, ofte via psykolog, og går til Rikshospitalet som har landsfunksjon for slike diagnoser og behandlinger i Norge i dag.

På sidene med linker vil du bl.a. finne hjemmesiden til Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) – som gir meget utfyllende informasjon om det å være transkjønnet (transseksuell), hvor du kan henvende deg for å få hjelp osv.

Transkjønnede finner seg ofte, men ikke alltid  hjemme i tokjønnsmodellen. De seksuelle orienteringene og preferansene er som i den øvrige befolkningen.

MtF er en betegnelse på de som går fra mann (male) til kvinne (female).

FtM er tilsvarende betegnelse for de som går fra kvinne til mann.

FTPN er åpen også for de transkjønnede som ønsker å være med, og de kjønnsopererte som evt. måtte ønske å være med å støtte integreringen av nye transkjønnede som søker hjelp og støtte.

 

Kilder:

https://sml.snl.no/transperson

http://no.wikipedia.org/wiki/Transperson

https://sml.snl.no/transvestitt

http://www.sprakradet.no/Aktuelt-ord/Hen/