Forumregler

Forum og chat er viktige funksjoner for menings- og erfaringsutveksling blant brukerne og bidrar til en levende nettside.

FTPN ønsker at våre nettsider (inkludert våre Facebook-sider) skal være nyttig og engasjerende og ikke en arena for trakassering og diskriminering.

For at nettsidene med tilhørende funksjoner som forum og chat skal forbli en trygg havn for brukerne, må alle forholde seg til visse kjøreregler:

 1. Når du deltar på våre nettsider forventes det at du utviser alminnelig folkeskikk og respekt for dine meddebattanter. De er, som deg, medmennesker med følelser og sårbarhet. Tenk på dette før du poster din kommentar.
 2. FTPN ønsker ikke å praktisere sensur av våre brukere. Det er viktig med stor takhøyde slik at alle kan få lufte sine tanker. Men selv høye tak når ikke over skyene. Derfor disse reglene.

FTPN følger norsk lov på området ytringsfrihet. Dette lovverket har reguleringer for hva du ikke kan publisere på nettet. Du må være oppmerksom på at lovbrudd kan medføre straffansvar både for den som legger inn den aktuelle publiseringen og for FTPN, som er eier og driver av nettsidene.

Her er noen av de mest aktuelle områdene hvor straffeansvar gjelder:
 • Injurier mot enkeltpersoner
  Dette omfatter sladder og udokumenterte påstander om navngitte personer.
 • Hets mot utsatte folkegrupper og minoriteter
  Herunder innvandrergrupper, homofile eller andre minoritetsgrupper er utsatt for diskriminering, men også personer med annen seksuell orientering og/eller kjønnsidentitet.
 • Pornografi
  Definert etter norsk lov som bilder/filmer som viser folk i seksuell aktivitet, altså ikke «rene» nakenbilder.
 • Oppfordring til ulovlig virksomhet
  Oppfordring til vold, piratkopiering, produksjon av alt fra sprit til barneporno etc. Det er lov å omtale slik virksomhet, men ikke aktivt oppfordre andre til å utføre, bruke, delta eller veilede dem i hvordan de gjør det.
 • Publisering av linker til nettsteder som driver lovstridig virksomhet
  FTPN har ikke ansvar for innholdet men har rett til å fjerne alle linker som viser til materiale/innhold som ikke er lovlig i utgangspunktet eller som kan virke støtende (i relasjon til foregående punkter).

Gjeldende retningslinjer / kjøreregler for våre nettsider:

 • Webmaster har rett til å fjerne alle lovstridige utsagn (se over) så snart slike oppdages eller man blir gjort oppmerksom på dem av våre brukere.
 • Webmaster kan fjerne linker til nettsteder eller tjenester som strider mot norsk lov.
 • Webmaster har rett til å fjerne alle innlegg som er skrevet for å sjokkere eller som kan virke fornærmende eller støtende på enkeltpersoner eller grupper av personer, selv om de ikke skulle være direkte lovstridige.
 • Webmaster kan fjerne det som må forståes som reklame for kommersiell virksomhet. Men FTPN tillater kjøp og salg brukerne i mellom på dertil egnet forum, da dette forståes som ikke-kommersiell virksomhet.
 • Webmaster har plikt til å gi brukere som bryter våre retningslinjer en første skriftlig advarsel. Ved gjentatte brudd på retningslinjene kan vedkommende utelukkes fra forumet i kortere eller lengre tid.
 • Ved alvorlige regelbrudd vil FTPNs styre gripe inn, etter råd fra webmaster.

Brudd på forumreglene meldes til webmaster@ftpn.no. FTPN håper at vi alle både vil og kan forholde oss til kjørereglene og til det som oppfattes som alminnelig folkeskikk, slik at vi får beholde levende og innholdsrike nettsider både på www.ftpn.no og på Facebook.