Fakta om transfenomener

Viser 2 innlegg - 1 til 2 (av totalt 2)
 • Forfatter
  Innlegg
 • #104005
  anneemilie
  Deltaker
  • Emner.......1
  • Emnesvar..555
  • Totalt........556
  • Superekspert
  • ★★★★

  Dette faktabladet er laget for alle som ønsker bakgrunnsinformasjon om transpersoner generelt.


  Bilde: Fire biologiske menn og en biologisk kvinne

  Begreper og definisjoner relevante for deltagerne i dokumentarserien

  Kjønn – Når vi i daglig tale omtaler kjønn, presiserer vi sjelden hva vi mener. Avhengig av sammenheng kan vi mene biologisk, sosialt, mentalt eller juridisk kjønn. Kjønn i dagligtale kan med andre ord betraktes som et samlebegrep. I forhold til transpersoner er det også viktig å definere begrepene kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

  Ø     Biologisk kjønn – biologiske faktorer som genitalier, kromosomer og kjønnshormoner, dvs om en person er “høne” eller “hane”.

  Ø     Sosialt kjønn – også kalt genus eller kulturelt kjønn (kjønnsuttrykk) – betegner det kjønn omgivelsene oppfatter at en person tilhører. Det er en persons uttrykksmåte for å vise tilhørlighet til et sosialt kjønn ved hjelp av klær, kroppsspråk, sminke, frisyre etc.

  Ø     Mentalt kjønn, også kalt kjønnsidentitet – betegner det kjønn en person selv identifiserer seg med. Kjønnsidentiteten kan være en like viktig del av et menneskes identitet som den seksuelle legningen.

  Ø     Juridisk kjønn – samfunnets måte å registrere kjønn. 

  Transseksuell, TS (av latinsk transeo = over/på andra siden och sexus = kjønn). En person som opplever å være av “motsatt” kjønn i forhold til sitt biologiske kjønn. Transseksualitet er en medisinsk diagnose og kan være en måte å identifisere seg på. Personer som ansees som transseksuelle ønsker som regel hormonell og kirurgisk behandling for å gjøre kroppen mest mulig i samsvar med sin kjønnsidentitet. Dette for å kunne leve ut sin kjønnsidentitet på alle måter, sosialt som seksuelt.

  Transkjønnet, foretrukken betegnelse blant de som ønsker kjønnsbekreftende behandling og erstatter uttrykket transseksuell. Begrunnelsen er at dette primært dreier seg om kjønn, og ikke om seksualitet.

  Transvestitt, TV (av latin: “transeo” = over/på andre siden og vestis = klær). En person som tidvis, hyppigheten varierer, helt eller delvis kler seg i det “motsatte kjønnets” klær og rolle for å føle seg vel. Transvestisme har ikke noe med seksuell legning å gjøre. Uttrykket transperson benyttes i dag i større og større grad fordi det oppfattes som mer dekkende.

  Transperson, TP eller Transe. Et samlebegrep som omfatter alle kjønnsoverskridere uansett om det gjelder sosialt kjønnutrykk, personlig kjønnsidentitet, biologisk kjønnstilhørighet eller simpelthen et behov for å uttrykke seg gjennom å bryte de tradisjonelle kjønnsuttrykk. Betegnelsen brukes ofte i politisk sammenheng for å omtale gruppen kjønnsoverskridere. Dette inkluderer bl.a. transgenderister, transvestitter, crossdressere og drag kings/queens, mens det er noe uenighet i transmiljøet om transkjønnede og interseksuelle hører inn under denne betegnelsen.

   

  Noen begreper knyttet til transpersoner

  Androgyn (av Andro = det mannlige og gyno = det kvinnelige) Person med et kjønnsnøytralt utseende.

  Bigender, BG (av bi = dobbel og gender = kjønn og genus /sosialt kjønn) Person som identifiserer seg som både mann og kvinne. Bigender er en kjønnsidentitet.

  Crossdresser, CD – Uttrykk for personer som kler seg i det “motsatte” kjønns klær uansett årsak.

  Drag king, DK – Kvinne som leker med det mannlige kjønnsuttrykket, på senen eller for å vekke oppmerksomhet. DK er oftest ikke en identitet, men en adferd.

  Drag queen, DQ – Menn som leker med det kvinnelige kjønnsuttrykket, på scenen eller for og vekke oppmerksomhet. DQ er som oftest ikke en identitet men en adferd.

  Genus – Også kalt sosialt- eller kulturellt kjønn. Betegner den kjønnsrollen en person inntar i samvær med andre eller det kjønn en person oppfattes som av omgivelsene.

  Homofil – Det er vanlig å assosiere transpersoner med homofil seksuell legning. Undersøkelser viser at andelen homofile blant transpersoner er som i befolkningen forøvrig.

  Intergender, IG (av inter = mellom og gender = kjønn og genus/sosialt kjønn). Person som definerer seg for å være mellom eller utenfor de tradisjonelle kjønnene, eller at vedkommende velger ikke å definere sin kjønnsidentitet i det hele tatt. Intergender er en kjønnsidentitet.

  Interseksuell, IS (av inter = imellom og sexus = biologisk kjønn). Person som er født med uklare kjønnsorgan. Det innebærer at det ved fødselen, utefra biologiske fakta, ikke gikk an å bestemme barnets kjønn. IS er en medisinsk diagnose.

  Kjønnsoverskridere, f.eks. genusoverskridere: Et samlende navn for personer som av samfunnet oppfattes å stride mot etablerte normer for kjønnsuttrykk.

  Kjønnskorrigerende behandling – Kirurgisk, hormonell og psykiatrisk behandling som bidrar til at en person skal kunne leve i overenstemmelse med sitt mentale kjønn.

  LHBT(Lesbiske Homoseksuelle, Biseksuelle og Transpersoner) er en politisk samlebetegnelse. Gruppene lesbiske, homofile og biseksuelle representerer seksuelle legninger, mens transpersoner dekker kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

  Queer (Skeiv). Person som på en positiv måte utfordrer samfunnets normer og vurderinger angående genus eller seksuell legning.

  Transgenderist, Person som i stor grad lever i “motsatt” kjønns rolle uten å forandre sin kropp på kirurgisk eller hormonell måte.

   

  Referanser til ulike organisasjoner og forum innen for transemiljø i Norge

  Brigda finnes under http://www.transetreffet.com En åpen samtalegruppe for alle med interesse for kjønn/transkjønn. Gruppen har ingen formell tilknytning til eksisterende foreninger.

  HBRShttp://www.hbrs.noHarry Benjamin Resurssenter er en interesseorganisasjon for mennesker som ønsker å gjennomgå eller har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling i helsevesenet. Tidligere Landsforeningen for Transseksuelle (LFTS) og Landsforeningen for Transkjønnede (LFTK).

  FTPN – http://www.ftpn.no Foreningen for Transpersoner i Norge. Startet i 1966 (som FPE-Norge) og er i dag en organisasjon for alle kategorier transpersoner. De fleste deltagerne i TV-seien ”Jentene på Toten” er medlemmer av FTPN.

  Grimstad MPAT Institutthttp://www.sexologi.comMedisinsk Psykologisk Almen Terapeutisk (MPAT) Institutt som drives av Elsa Almås og Esben Esther Pirelli Benestad

  LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersonerhttp://www.llh.no – De lesbiske og homofile startet sitt transnettverk i mai 2009.


  Bilde: Fire biologiske menn og en biologisk kvinne

  Viktigste kildereferanser: FTPN og Wikipedia norsk og engelsk utgave

  #10936
  Anonym
  • Emner.......2194
  • Emnesvar..0
  • Totalt........2194
  • Superekspert
  • ★★★★

  Fakta om transfenomener

Viser 2 innlegg - 1 til 2 (av totalt 2)
 • Du må være innlogget for å svare på dette emnet.