Innkalling til årsmøte i FTPN lørdag 21. mars på Scandic Hotell Edderkoppen, St. Olavs plass, Oslo kl. 12-14.

Innkalling til årsmøte i FTPN lørdag 21. mars på Scandic Hotell Edderkoppen, St. Olavs plass, Oslo kl. 12-14.

Innkallingen er sendt alle medlemmer på e-post eller brev, men gjøres også tilgjengelig her.

Dagsorden for årsmøtet er:

 1. a) Valg av ordstyrer og referent.
 2. b) Valg av to personer som tellekorps og til å skrive under protokollen.
 3. c) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. d) Godkjenning av årsmelding 2018.
 5. e) Godkjenning av regnskap pr. 1.1.2019, med revisjonsberetning.
 6. f) Fastsetting av normalkontingent.
 7. g) Godkjenning av budsjett for 2019, og revisjon av budsjett for 2018.
 8. h) Strategisk plan for 2019-2021.
 9. i) Vedtektsendringer.
 10. j) Innkomne forslag.
 11. k) Valg av styret, valgkomité og revisor.
 12. l) Eventuelt
 13. n) Overgangsmøte. Gammelt styre avleverer til nytt styre, og nytt styre konstituerer seg.

Etter den formelle delen av årsmøtet vil det bli et litt mer uformelt møte hvor det vil bli anledning til å ta opp ting som ikke hører hjemme i årsmøtet.

Sakspapirer vil sendes ut separat. .

Mvh

Finn Christian Lindeløff               Eirik Elin Stilingen

Årsmøteansvarlig                           Nestleder

Send