Kjønnsforskerne tier i transdebatten

Kjønnsforskerne tier i transdebatten

Kjønnsforskningen som fagfelt har mye viktig å formidle i den betente debatten om trans og kjønnsmangfold, og bør også gjøre det, skriver Elisabeth L. Engebretsen, Førsteamanuensis ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Lenke til kronikken

Send