Bli medlem

Ved å bli medlem i FTPN er du med å skape en viktig plattform for transpersoner. Forbundet er under kontinuerlig utvikling og utviklingen skjer i takt med samfunnets utvikling og medlemmenes behov.

Medlemskap i Forbundet for transpersoner i Norge koster 200 kroner pr år og varer inntil oppsigelse. Du kan betale til bankkontonr  0532.10.84151 eller Vipps til FTP-Norge (Vippsnummer 10685). Dersom man også ønsket brukertilgang til medlemsforum blir det først gitt når betaling er bekreftet. Tilgang til åpen del av forumet gis med en gang.