Lanserer Regnbuetelefonen

Lanserer Regnbuetelefonen

12.Oktober 2020: Felles pressemelding fra Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, Bamseklubben, Skeiv
Verden i Oslo og Viken og FRI i Oslo og Viken .

Regnbuetelefon under uttesting!!
Foto: Petter Ruud-Johansen – FRI Oslo og Viken.

 

Skeive venner skal skape gode samtaler og motvirke ensomhet gjennom
Regnbuetelefonen.

 

Koronapandemien og smitteverntiltakene gjør det fremdeles vanskelig for mange å møtes. Når
vi sitter på hver vår tue og ikke kan eller tør oppsøke de sosiale aktivitetene vi er vant til, er det
godt å ha en venn i telefonen.

 

– Sosiale treff og trygge møteplasser er noe av det viktigste vi tilbyr, og i en ny virkelighet med
stengte dører måtte vi tenke nytt. Heldigvis hadde vi allerede før koronapandemien inntraff
planlagt et nytt tilbud – et telefonvennprosjekt for voksne lesbiske, homofile, bi/pan,
interpersoner og transfolk, sier Nils Erik Aasen Flatø, leder i FRI Oslo og Viken.

 

Sammen, og hver for oss

 

– I en ny hverdag preget av isolasjon for mange mennesker samlet vi Skeiv Verden i Oslo og
Viken, Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge og HivNorge til felles innsats – og
resultatet av dette er nå at Regnbuetelefonen ser dagens lys, sier Aasen Flatø.

 

– Sammen, og hver for oss, vil vi med Regnbuetelefonen nå bredt ut til våre voksne medlemmer,
i våre ulike organisasjoner, som av ulike grunner ønsker seg noen å snakke med. Dette er
ekstra viktig nå som folk i mindre grad enn før kan delta på sosiale treff rundt om i landet, sier
Stephen Adom, daglig leder i Skeiv Verden i Oslo og Viken.

 

Ukens høydepunkt, sier mottaker av Regnbuetelefon-tilbudet

 

Regnbuetelefonen var på tegneblokka gjennom vinteren og våren 2020, og i juni ansatte FRI
Oslo og Viken Meti Olika for å administrere tilbudet.

 

– Gjennom sommeren har vi satt rammene for tilbudet, som vi også ønsker at folk fra alle våre
organisasjoner skal engasjere seg i som frivillige. Vi har startet opp et pilotprosjekt med noen få
telefonvenner blant egne medlemmer og fått veldig god respons fra mottakere. Etter testfasen
er vi nå endelig klare til å lansere tilbudet for fullt, sier Meti Olika.

 

Engasjer deg som frivillig

 

Målet med Regnbuetelefonen er å skape gode samtaler med voksne skeive mennesker
(lesbiske, homofile, bi/pan, interpersoner eller transpersoner) og å motvirke ensomhet.
Regnbuetelefonen er et tiltak for mennesker i hele Norge, som drives i samarbeid av Forbundet
for Transpersoner i Norge, HivNorge, Bamseklubben, Skeiv Verden i Oslo og Viken og FRI i
Oslo og Viken. FRI Oslo og Viken administrerer tilbudet.

 

Les mer om hvordan du kan engasjere deg som frivillig ringevenn, og hvordan du kan bli
mottaker av samtaler på regnbuetelefonen.no  https://regnbuetelefonen.no

Send