Lokallag

FTPN har drevet foreningsvirksomhet siden 1966, under navnet Full Personal Expression NE. FPE ble senere til Foreningen for transpersoner i Norge. I april 2014 vedtok årsmøtet å endre navnet til Forbundet for transpersoner i Norge. FTPN som organisasjon har derfor lang erfaring med hva som må til for å lykkes med et lokallag.

FTPN har som målsetting at alle transpersoner som ønsker å treffes skal kunne gjøre dette under trygge sosiale rammer. Forbundet vil derfor støtte aktivt opprettelsen av lokallag hvor som helst i Norge, hvor interessen er tilstrekkelig stor til å få aktivitet, og hvor det finnes lokale ildsjeler som har tid og krefter til å følge opp lokallaget. Er du interessert i å stifte et lokallag? Ta kontakt med FTPN, enten via telefon, eller epost.

I dag er det et svært aktivt lokallag i Hordaland. Oslo ligger ikke langt etter, og det er stiftet et lokallag i Midtnorge som har har laget enkle sosiale rammer for å skape kontakt mellom transpersoner. Husk at gjennom økt lokal aktivitet kan FTPN også bidra til å bedre situasjonen for transpersoner generelt.