Strategi og handlingsplan

Strategi og handlngsplan for 2018 – 2020 er overlevert årsmøtet. Den vil bli publisert her når den er godkjent.