Styret

Her finner du en oversikt over medlemmer i styret og utvalg valgt på årsmøtet 2016, samt lokalavdelinger og spesialfunksjoner.

Styret 2017-2018:

Leder er F. Christian Lindeløff.

Nestleder er Eirik Elin Stillingen.

Fungerende kasserer er Trude Helland.

Sofie Brune er sexolog / styremedlem.

Øvrige styremedlemmer er Stine Lindeløff, Embla Hermansen, Jermund Olava.

Styret kontaktes gjennom post@ftpn.no  .

Informasjonssekretær

Mona Karstensen er informasjonssekretær.

Lokalavdelinger:

Trøndelag: Kristin, kontaktes via midt_norge@ftpn.no  .

Hordaland: Trude H, kontaktes via hordaland@ftpn.no  .

Møre med omegn: Carla T., kontaktes via nordmore@ftpn.no  .

Oslo: Avdelingen kontaktes via oslo@ftpn.no  .

Romerike: Avdelingen kontaktes via eirik@splattbiblioteket.org