Om oss

Forbundet for transpersoner er en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner.

Dette er personer som ønsker å være eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man er blitt tillagt ved fødselen, og personer med en annen kjønnsidentitet enn det som samfunnet har antatt for dem ved fødselen. Det finnes transpersoner av alle legninger.

Foreningens formål er todelt:

  • På den ene siden å samle transpersoner i en slagkraftig organisasjon, som samarbeider med politiske partier, offentlige myndigheter og private foretak for å bedre den måten samfunnet tar vare på transpersoner som gruppe.
  • På den andre siden å bidra med støtte til personlig utvikling for at den enkelte skal komme i bedre harmoni med seg selv og sine omgivelser. FTPN skal bidra til at transer skal kunne  gjennom kontakt med andre innenfor trygge sosiale rammer.

FTPN har i dag medlemmer fra alle sosiale lag, kvinner og menn, og ofte også deres partnere. Vi har støttemedlemmer som selv ikke er transpersoner.

FTPN kan formidle rådgivning og hjelp til å løse familie- og/eller sosiale utfordringer. For å bedre forståelsen for transpersoners situasjon, bidrar FTPN til å spre informasjon om det å være transperson til offentligheten. Forbundet arbeider spesielt med å spre informasjon til skoler, arbeidsplasser og til ansatte i helsevesenet. På denne måten vil vi skape tryggere rammer for den enkelte samt bidra aktivt til å hindre diskriminering.

FTPN har i dag tre aktive lokallag i Norge.

Det er ønskelig å etablere flere. Styret ønsker derfor henvendelser fra regioner hvor medlemmene ser muligheter for å etablere nye lag. FTPN bidrar økonomisk til slik etablering. Ta kontakt med post@ftpn.no.