Sosialt

FTPN jobber aktivt for å skape sosiale arenaer for transpersoner for å motvirke isolering og utenforskap.