Størst negativ holdning hos dem som ikke har møtt transpersoner

Størst negativ holdning hos dem som ikke har møtt transpersoner

BUFDIR har publisert en interessant undersøkelse av folks  holdninger til LHTBIQ og hvordan disse har endret seg over tid.

 

Ikke helt uventet, kanskje, viser studien at de som aldri har møtt transpersoner er mest negative til dem. Vi kan gjøre mye bare ved å vise venner, naboer og arbeidskolleger hvem vi er. Det vil hjelpe oss selv, og alle andre som kan møte negative holdner i lokalsamfunnet.

 

Les mer her:

 

https://bufdir.no/globalassets/global/nbbf/kjonn_identitet/holdninger_til_lhbtiq_personer_i_2017.pdf

Send