Kastreringskravet står for fall

FTPN/ desember 12, 2014/ Fra andre medier/ 0 kommentarer

Det ene utvalget er ekspertgruppen nedsatt i 2013 for å gjennomgå den norske ordningen og som skal levere sin rapport i januar 2015. Det andre utvalget er en hurtigarbeidende gruppe fra Barne-, familie- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Les mer på Amnestys sider.

Leave a Comment