Formål

Forbundet for transpersoner er en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner. Dette er personer som ønsker å være eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man er blitt tillagt ved fødselen, og personer med en annen kjønnsidentitet enn det som samfunnet har antatt for dem ved fødselen. Det finnes transpersoner av alle legninger.


Historie

Forbundet ble opprettet i 1966.

Forbundet har gjennom disse årene hatt forskjellige navn: Phi Pi Epsilon Sorority, FPE-NE Freedom of Personality expression Northern Europe, FTP-Norge Foreningen for Transpersoner i Norge, FTPN Forbundet for transpersoner i Norge.

Det begynte med transvestitter og har etterhvert gått over til alle transpersoner.

Det ble arrangert treff spesielt i Oslo, men også i Bergen. Dette var mer i det skjulte. Etterhvert gikk en over til hotell week-ender på hotell i Oslo området.

Det etterhvert mer behov for politisk arbeid, blandt annet med selvbestemt kjønn. Og det politiske arbeidet har tatt en god del ting i de senere år, men en har også oppnådd en god del.

Stensveen ble etterhvert et stort samlingspunkt for både forbundets medlemmer og andre transpersoner. Her har det i mange år vært faste treff, disse er helt åpne slik att hvem som helst kan komme.