FTPN har som målsetting at alle transpersoner som ønsker å treffes skal kunne gjøre dette under trygge sosiale rammer. Forbundet vil derfor støtte aktivt opprettelsen av lokallag hvor som helst i Norge, hvor interessen er tilstrekkelig stor til å få aktivitet, og hvor det finnes lokale ildsjeler som har tid og krefter til å følge opp lokallaget. Er du interessert i å stifte et lokallag? Ta kontakt med FTPN, enten via telefon, eller epost.

I dag er det et svært aktivt lokallag i gamle Hordaland i Vestland.


Husk at gjennom økt lokal aktivitet kan FTPN også bidra til å bedre situasjonen for transpersoner generelt.


Kontaktpersoner:


HORDALAND (BERGEN) – hordaland@ftpn.no
ROMERIKE – romerike@ftpn.no