Hvorfor skal en melde seg inn i Forbundet for TransPersoner i Norge - FTP-Norge - FTPN

  • For å få invitasjoner til våre mange arrangementer i trygge sosiale arenaer
  • For å støtte arbeidet, bl.a. det politiske arbeidet
  • For å være en del av Transpersonmiljøet
  • For å få informasjon
  • For å få tilgang til Pluss artiklene
  • Inntil 3 timers gratis advokatbistand til hvert medlem per år
  • Løpende advokatbistand til godt reduserte priser
  • Gratis deltagelse på alle kurs og seminarer som holdes av Advokat

 

Vi har samme pris for alle medlemmer.