Kurs med Esben Esther P. Benestad og Stensveen

FTPN/ februar 2, 2015/ FTPNs aktiviteter, Melding fra FTPN, Stensveens hjørne/ 0 kommentarer

Fredag 13. mai 2011, klokken 0900-1600, på Kapp Melkefabrikk, auditoriet. Pris kr. 600,- inkl. lunsj.
Stensveen Ressurssenter vil i samarbeid med allmennlege, førstelektor UiA, familieterapeut IAP og spesialist i klinisk sexologi NACS Esben Esther Pirelli Benestad gjennomføre kurs med tittel/tema “Kjønnsforståelse”. Tid og sted for kurset er fredag 13. mai 2011 på Kapp, Østre Toten. Registrering og kaffe fra kl 0830. Kursstart kl 0900.
Kurset går over en dag – 7 timer – og vil ta for seg følgende temaer:

•Hva er kjønn, hvordan forvaltes kjønn i hverdagen generelt og i den terapeutiske hverdag spesielt?
•Hvem har definisjonsmakten i kjønnsforståelsen?
•Hva er kjønnsidentitet og kjønnstilhørighet?
•Hva fremmer individers helse i kjønnsspørsmål?
•Hvordan forholder vi oss til barn som uttrykker kjønn på uvanlige måter?
•Hvilke etiske utfordringer ligger i et større kjønnsmangfold?
Kontakt Harald for informasjon og påmelding.
Mobiltelefon: 97689283
E-post: harald.sundby@bluezone.no

Leave a Comment