Regjeringen foreslår fritt valg av juridisk kjønn

FTPN/ juni 25, 2015/ Politikk og samfunn/ 0 kommentarer

Lovforslaget innebærer at du kan få nytt juridisk kjønn ved at du selv bekrefter endring på et eget skjema, som sendes nærmeste skattekontor. Det blir et tydelig skille mellom helsehjelp og prosessen for å endre juridisk kjønn. Departementet foreslår at ungdom over 16 år selv skal kunne søke om endring av juridisk kjønn. Barn mellom 7 og 16 år skal kunne søke sammen med sine foreldre.
Dagens ordning på dette området er uakseptabel og har vært uforandret i nærmere 60 år. Jeg er derfor svært glad for at vi nå foreslår en helt ny ordning som gjør det mye enklere å endre juridisk kjønn. Lovforslaget tar enkeltindividers frihet på alvor, og er et stort fremskritt for menneskerettighetene til denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rapport fra ekspertgruppe på høring

I april mottok helse- og omsorgsministeren en rapport fra en ekspertgruppe som har gjennomgått vilkårene for endring av juridisk kjønn. Departementet sender også på høring ekspertgruppens anbefalinger om behandlingstilbudet til personer som opplever manglende samsvar mellom sin kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sitt kroppslig kjønn. Les høringsforslaget for endring av juridisk kjønn Les høringsforslaget om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori Høringsfrist for begge høringene er 15. november 2015.
Les mer i pressemeldingen på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-a-gjore-det-enklere-a-endre-juridisk-kjonn/id2425069/ .
Luca skriver en personlig og varm kronikk i Dagbladet, som er vel verdt å lese: http://ipad.dagbladet.no/2015/06/26/kultur/meninger/kronikk/debatt/kjonnsdiskriminering/39854172/ 
VG har også en omtale av forslaget: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/vil-la-barn-fra-syv-aar-skifte-juridisk-kjoenn/a/23476780/ 
Se innslag på NRK med helse- og omsorgsminister Bernt Høies annonsering av nyheten under åpningen av Oslo pride https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19062415/24-06-2015#t=14m26s

Leave a Comment