OPPROP TIL OSLO PRIDE 25.JUNI

OPPROP TIL OSLO PRIDE 25.JUNI

Med bakgrunn i de siste ukers hendelser og det som dessverre kan se ut som en voksende trans/homo-fobi i mange land, mener vi FTPN bør markere seg i Oslo Pride lørdag 25.juni. Dersom mange nok melder seg vil vi kunne ha en egen fane i paraden. Dette er sjansen til å markere trans i Pride. Kom igjen alle sammen – meld dere snarest. Vi kan klare dette sammen!
jan.elisabeth@ftpn.no

Send