Kickoff på Batteriet.

Kickoff på Batteriet.

FTPN har flyttet arrangementer som Mangfoldskafe, pårørendetreff og årsmøte til Batteriets lokaler i Fredensborgveien 24A.
Den 25. januar holder Batteriet Kick-off hvor alle organisasjoner kan møtes og presentere seg selv. FTPN er invitert og hvis noen av våre medlemmer ønsker å komme er alle hjertelig velkomne. Det er et fantastisk sted, og jeg er sikker på at det blir lærerikt.
Batteriet skriver på sine nettsider bl. annet:

Vi er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.
Vi arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.
Les mer under /www.batteriet.no/om-batteriet/

Send