Hva mener FTPN om lovgivningen om hatkriminalitet?

Hva mener FTPN om lovgivningen om hatkriminalitet?

I planen opereres det med tre innsatsområder:
  • trygge nærmiljø og offentlige rom
  • likeverdige offentlige tjenester 
  • bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.
I tillegg skal det jobbes for å endre holdninger og bekjempe hatefulle ytringer.
Situasjonen i dag er  som følger: Transpersoner har vern i Likestillings- og diskrimineringslovgivningen ved at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er listet opp som to av diskrimineringsgrunnlagene, men dette finner vi ikke igjen i straffeloven. 
Som transperson har man med andre ord et godt diskrimineringsvern, men det er altså ikke straffbart med ytringer eller handlinger mot transpersoner som ikke omfattes av diskrimineringsvernet. Slike ytringer eller handlinger klassifiseres som hatkriminalitet. Denne klassifiseringen er viktig av hensyn til statistikk, men også for å skille mellom ulike typer kriminalitet.
FTPN mener at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk må nevnes i straffelovens §§ 185 og 186 og dermed gi transpersoner samme vern som f.eks. de homofile får ved at seksuell orientering er inne i straffeloven. Dette kan regjeringen enkelt løse gjennom et lovforslag. Det er heller ikke nødvendig med en omfattende utredning.
EU, FN og Amnesty International peker på behovet og nødvendigheten av en slik lovgivning:
Ref. rapporten «Being trans in the EU» (December 2014)
Being Trans in the EU – Comparative analysis of the EU LGBT survey data
Trans persons, or those whose gender identity and/or gender expression differs from the sex assigned them at birth, face frequent discrimination, harassment and violence across the European Union (EU) today. This reality triggers fears that persuade many to hide or disguise their true selves. This report examines issues of equal treatment and discrimination on two grounds, namely sexual orientation and gender identity. It analyses data on the experiences of 6,579 trans respondents from the EU Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) survey, the largest body of empirical evidence of its kind to date.
I rapporten beskrives hatrelatert vold mot transpersoner i et meget stort antall (widespread discrimination) på alle samfunnsområder i alle EU-landene.
Siden Norge ikke er medlem av EU, er vi ikke med i rapporten, men det er ingenting som tilsier at norske transpersoner ikke utsettes for det samme som transpersoner i EU landene.
Ref. FN 
Den 1. juli 2016, ble det bestemt i FN at det skulle utpekes en uavhengig ekspert på seksuell orientering og gender identity.
Den viktigste del av jobben er å initiere tiltak som beskytter lhbti befolkningen mot vold og diskriminering.
Ref. Amnesty International Report 2017/18
Vedr.:RETTIGHETER TIL LESBISKE, HOMFILE, BISEKSUELLE, TRANSPERSONER OG INTERSEX-MENNESKER I NORGE.
Her påpeker Amnesty International at den norske straffeloven fortsatt ikke klassifiserer vold motivert av diskriminerende holdninger til transpersoner som en hatforbrytelse.
FTPN fortsetter arbeidet for å få kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk inn i straffeloven slik at det skal bli straffbart med ytringer eller handlinger som krenker eller skader transpersoner.

Send