Eldre transpersoner ønskes til filmprosjekt.

Eldre transpersoner ønskes til filmprosjekt.

Hei!
Vi vil gjerne komme i kontakt med eldre transpersoner til filmprosjektet vårt. Kjempefint om dere kan spre info under!

“Nå i 2019 er vi i gang med å en lage en norskspråklig informasjonsfilm om ulike sider ved eldre skeives liv og aldringsvilkår, med utgangspunkt i enkeltmenneskers livsfortellinger. Filmen finansieres av Extrastiftelsen og er et samarbeid mellom Zacapa Film, FRI Oslo og Akershus og Kirkens Bymisjon.

Som en del av filmprosjektets forberedelser søker i deltakere til et erfaringsseminar. Hvilke tema er det viktig at filmen tar opp ut fra dine livserfaringer?

Erfaringsseminaret finner sted 8/4 kl 12.30 – 16 på Kampen Omsorg+.
Vi vil særlig ha med erfaringer som ikke kommer fram så ofte; eldre skeive med innvandrerbakgrunn, transpersoner eller med skeive med funksjonsnedsettelser.

Det serveres lunsj kl 12.30.

Hjelp oss gjerne med å spre dette slik at vi får alle slags livserfaringer med!

Ta kontakt om du vil delta: hans.wiggo.kristiansen@bymisjonen.no, janne@frioa.no eller monica@frioa.no

Hilsen Hans Wiggo Kristiansen, Janne Bromseth & Monica Bothner styringsgruppa”

-Janne Bromseth ( janne@frioa.no )

Send