Forestillinger om kjønn på Oslo Internasjonale Teaterfestival

Forestillinger om kjønn på Oslo Internasjonale Teaterfestival

Vi har fått denne hyggelige invitasjonen fra Jostein ved Black Box Teater:

Hei FTPN! Oslo Internasjonale Teaterfestival har vært det pulserende hjertet av Black Box Teater sitt vårprogram siden 2013. Festivalen settes opp over hele byen, på scener, små lokaler, og i det offentlige rom, og setter søkelys på forestillinger som krysser ulike kunstneriske disipliner.

Under festivalen er det spesielt to forestillinger som på hver sin måte problematiserer kjønn, og hvordan kjønn uttrykkes gjennom språk og kultur, som jeg tenkte kunne være interessant for dere.

Farci.e Sorour Darabi (IR/FR)

Torsdag 14. mars, 19.00
Fredag 15. mars, 17.00

Hva om du kommer fra en nøytral verden, og alt plutselig hadde et kjønn? Den iranske danseren Sorour Darabi gir oss et rørende og personlig svar på dette spørsmålet. På hens morsmål farsi har ordene verken hannkjønn eller hunkjønn. I de årene Darabi har bodd i Frankrike, har den unge koreografen forsøke å tilpasse seg en verden der absolutt alt – bokstavelig talt – er enten maskulint eller feminint. På farsi er ordet for “kjønn” det samme som for “materiale”. “Kjønnet” til et bord er tre. Kan vi da si at menneskets kjønn er hud, kjøtt, bein, muskler og blod? I denne soloen utfordrer Sorour Darabi språkets makt og viser oss skjønnheten ved å prøve å forandre det.

Macho Dancer
Eisa Jocson (PH):

Onsdag 13. mars, 21.00
Torsdag 14. mars, 21.00

“Macho dancing” er et unikt fenomen på Filippinene, en dans utført av unge menn i nattklubber. Gjennom sitt karakteristiske bevegelsesspråk simulerer macho-danseren en sterk mann, mens han i virkeligheten innehar en marginal og svekket stilling i samfunnet. I denne soloen er det en kvinne som fremfører macho-dansen. På den måten utfordrer hun vår oppfatning av seksualitet, og undersøker hvordan kjønn brukes som verktøy for sosial mobilitet. Kvinnen tar på seg rollen som den sterke mannen, og øker dermed tilsynelatende sin egen sosiale stilling. I virkeligheten tar hun del i et fenomen som både gjør henne sårbar og svak, og som opprettholder statusen hennes som objekt. Forestillingen skaper dermed en “kjønnsloop” som verken danseren og publikum klarer å komme seg ut av.

Begge forestillingene koster kr 150,- per pers. Ellers koster det 500,- for et festivalpass der en kan se fem valgfrie forestillinger. Håper å se dere på festival!

-Jostein P. Steindal ( jostein@blackbox.no )

Send