Etterlysning

Etterlysning

Publisert av Alf-Martin Tangstad den 11.01.22.
Kan de som har betalt medlemskap, uten å oppgi kontaktinfo sende en mail til kasserer@ftpn.no og oppgi dette. Dette er for at de skal bli registrert som medlemmmer??
Denne infoen vil kun bli brukt til å registrere dere som medlem i forbundet, det vil ikke under noen omstendigheter bli gitt til andre.